odwiedź i dołącz do nas

Facebook
Twitter
Blip

Współorganizatorzy

Współpraca

Sponsorzy Główni

Partnerzy Główni

Sponsorzy

Główny Partner Samorządowy

Partnerzy

Partnerzy samorządowi

Miasta Współpracujące

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy sesji: BPO, shared services, centra R&D

Partnerzy Sesji: Chemia

Partnerzy sesji: Ciepłownictwo

Partnerzy Sesji: Cyfryzacja – nowe horyzonty

Partnerzy Sesji: Czysty węgiel w Polsce i w Europie

Partnerzy Sesji: E-commerce – ofensywny sektor gospodarki

Partnerzy Sesji: Efektywność energetyczna

Partnerzy Sesji: Energetyka atomowa

Partnerzy Sesji: Energia w Polsce i w Niemczech

Partner Sesji: Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki

Partnerzy Sesji: Europejski rynek stali

Partnerzy Sesji: Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej

Partnerzy Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

Partnerzy Sesji: Fuzje i przejęcia

Partnerzy Sesji: Gaz łupkowy – europejskie dylematy

Partnerzy Sesji: Gospodarka odpadami

Partnerzy Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

Partnerzy Sesji: Hutnictwo i regulacje

Partnerzy Sesji: Hutnictwo w Europie

Partnerzy Sesji: II Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska – Chiny

Partnerzy Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy

Partnerzy Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities

Partnerzy sesji: Inteligentne miasta

Partner Sesji: Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów

Partnerzy sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Partnerzy Sesji: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej

Partnerzy Sesji: Inwestycje komunalne

Partnerzy Sesji: Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie

Partnerzy Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce

Partnerzy Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych

Partnerzy Sesji: Metropolie centrami wzrostu

Partnerzy Sesji: Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów

Partnerzy Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości

Partnerzy Sesji: Piłka nożna, biznes, gospodarka

Partnerzy Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej

Partnerzy Sesji: Polityka lekowa. Niekończąca się historia trudnych wyborów

Partnerzy Sesji: Polska na rynku chińskim. Współpraca Polski i Chin

Partnerzy Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego

Partnerzy Sesji: Przemysł motoryzacyjny w Europie

Partnerzy Sesji: Przemysł zbrojeniowy

Partnerzy Sesji: Recepta na wzrost. Debata menedżerska

Partnerzy Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie

Partnerzy Sesji: Rozwój wsi czy wspieranie rolnictwa?

Partnerzy Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce

Partnerzy Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji

Partnerzy Sesji: Rynek Kapitałowy Europy Centralnej

Partnerzy Sesji: Rynek pracy. Polityka zatrudnienia

Partnerzy Sesji: Rynek spożywczy w Polsce. Konsolidacja, inwestycje, ekspansja zagraniczna

Partnerzy Sesji: Sanacja finansów samorządowych

Partnerzy Sesji: Sektor bankowy w Unii Europejskiej

Partnerz Sesji: Sektor budowlany w Polsce

Partnerzy sesji: Sektor nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej

Partnerzy Sesji: Sektor paliwowy

Partnerzy Sesji: Spółki miasta od nowa

Partnerzy sesji: Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne

Partnerzy sesji: Transport i infrastruktura lotnicza w Europie i w Polsce

Partnerzy Sesji: Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo

Partnerzy sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego

Partnerzy Sesji: Wodociągi i kanalizacja

Partnerzy Sesji: Współpraca (w biznesie) się opłaca

Partnerzy Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku

Partnerzy Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska

Partnerzy Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja.

Partnerzy Sesji: Zdrowie publiczno-prywatne – debata pt. „Dwa sektory, jeden cel, kilka ważnych pytań”

Partnerzy Sesji: Zintegrowany system transportu w aglomeracjach

Partnerzy Sesji: Zrównoważone inwestowanie – Kultura się opłaca! oraz Czy można liczyć kulturę?

Partnerzy Sesji: Zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle spożywczym

Oficjalny Przewoźnik

Gmina Współpracująca

Patronat telewizyjny

Patronat Radiowy

Główny patronat medialny

Patronat medialny

Partner motoryzacyjny

Rekomendowane hotele

Obsługa PR

Obsługa tłumaczeniowa

Obsługa rejestracyjna gości

Impreza towarzysząca: Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia

Sponsor Główny

Partnerzy