odwiedź i dołącz do nas

Facebook
Twitter
Blip

Europejski Kongres Gospodarczy 2011
zakres tematyczny

Lista paneli

 
16 maja 2011

Wystąpienia inauguracyjne
16 maja 2011, 10.00-12.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej

Konkurencyjna gospodarka Europy. Nowy ład Unii Europejskiej
16 maja 2011, 12.30-14.30
Sala koncertowa Akademii Muzycznej

 • Czynniki stabilizacji gospodarek krajów unijnych
 • Warunki skutecznej rywalizacji na globalnym rynku z najbardziej ekspansywnymi gospodarkami krajów Azji i obu Ameryk
 • Priorytety europejskiej polityki gospodarczej
 • Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Środki, cele, narzędzia
 • Nowy ład Unii Europejskiej
 • Nowa Unia po doświadczeniach kryzysu. Odpowiedzialność, niezależność, kontrola
 • W kierunku nowego ładu Unii Europejskiej – jakie zmiany są niezbędne, by Unia działała efektywniej
 • Reforma UE – instytucje, kompetencje, rozwiązania prawne
 • Sprawność decyzyjna a zróżnicowane racje – jak godzić sprzeczności?

Europa Środkowo-Wschodnia
16 maja 2011, 15.00-16.30
Sala koncertowa Akademii Muzycznej

 • Prognozy gospodarcze dla Europy Środkowo-Wschodniej
 • EŚW jako obszar o ponadprzeciętnej dynamice i kreatywności
 • Atuty i słabości. Szanse i zagrożenia. Próba regionalnej analizy SWOT
 • Jak dogonić czołówkę UE? Co EŚW może dać Unii?

Polityka energetyczna Unii Europejskiej
16 maja 2011, 17.00-19.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej

 • Pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Nowe ambitne cele ograniczania emisji CO2 a konkurencyjność unijnej gospodarki
 • Wspólna polityka energetyczna UE – założenia a praktyka. Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne Unii
 • III pakiet energetyczny UE a europejski rynek energii

Ogólnopolskie spotkanie menedżerów ochrony zdrowia I
16 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo

I. Polityka zdrowotna i organizacja systemu ochrony zdrowia

 • Dyskusja menedżerów ochrony, przedstawicieli organów założycielskich i administracji publicznej dotycząca wybranych regulacji przewidywanych w tzw. pakiecie projektów ustaw zdrowotnych:
  - Projekt ustawy o działalności leczniczej – możliwości wdrożenia projektowanych rozwiązań oraz ich przewidywane skutki; perspektywy przekształceń i zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej
  - Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej, m.in. w kontekście założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Podsumowanie tzw. planu B w wybranych regionach kraju

Ogólnopolskie spotkanie menedżerów ochrony zdrowia II
16 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo

II. Finanse i zarządzanie – kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • Kontrakty 2011 r. – poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych województwach
 • Sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej – stan zobowiązań, procesy restrukturyzacyjne
 • Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: do jakiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych zmierzamy?

Ogólnopolskie spotkanie menedżerów ochrony zdrowia III
16 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Angelo

III. Infrastruktura ochrony zdrowia – stan obecny i przyszłość; procesy inwestycyjne

 • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju – diagnoza i główne problemy do rozwiązania
 • Projektowanie, modernizacja i budowa obiektów ochrony zdrowia
 • Rozwój technologii informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w kontekście projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; rozwiązania w zakresie telemedycyny
 • Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – możliwości i potrzeby, polityka zakupów

Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta – warsztaty I
16 maja 2011, 14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Informacja w przestrzeni miasta – wdrażanie Dyrektywy INSPIRE

Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice

16.00
Wizytacja stanu prac modernizacji Dworca PKP w Katowicach

Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta – warsztaty II
16 maja 2011, 16.30-18.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Zmiana w przestrzeni miasta na podstawie realizacji projektu Centrum Nauki i Edukacji Kopernik w Warszawie.

Moderator warsztatów: Instytut Współczesnego Miasta
Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice

Klastry – sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce I
16 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Kultura mądrego współdziałania zamiast drapieżnej konkurencji
 • Przykłady udanej współpracy w ramach klastrów. Czynniki sukcesu
 • Szanse i bariery dla synergii. Najczęstsze błędy w budowaniu i funkcjonowaniu klastra
 • Współpraca czy zmowa? Klastry a wolny rynek. Punkt widzenia klienta i partnera z zewnątrz
 • Perspektywa dla klastrów i ich rola w polityce gospodarczej do 2020 r.
 • Polityka wsparcia klastrów

Klastry – sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce II
16 maja 2011, 16.30-18.30
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Kultura mądrego współdziałania zamiast drapieżnej konkurencji
 • Przykłady udanej współpracy w ramach klastrów. Czynniki sukcesu
 • Szanse i bariery dla synergii. Najczęstsze błędy w budowaniu i funkcjonowaniu klastra
 • Współpraca czy zmowa? Klastry a wolny rynek. Punkt widzenia klienta i partnera z zewnątrz
 • Perspektywa dla klastrów i ich rola w polityce gospodarczej do 2020 r.
 • Polityka wsparcia klastrów

Chiny a Polska: szanse i zagrożenia
16 maja 2011, 16.30-18.30
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Polsko-chińska współpraca gospodarcza – perspektywy rozwoju
 • Perspektywy rozwoju chińskich inwestycji w Polsce – szanse i zagrożenia
 • Wspieranie chińskich inwestycji w Polsce – mechanizmy i narzędzia rządowe oraz samorządów lokalnych
 • Chińskie inwestycje infrastrukturalne w Polsce – szanse i zagrożenia

Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

17 maja 2011

Górnictwo węgla kamiennego na świecie
17 maja 2011,09.00-11.00
Biuro Centrum

 • Sytuacja i trendy na rynkach światowych a perspektywy węgla kamiennego w UE
 • Zmiany na mapie popytu. Najwięksi importerzy i eksporterzy węgla na świecie
 • Energetyka oparta na węglu wobec globalnej i światowej polityki klimatycznej
 • Prognozy koniunktury dla firm surowcowych.  Popyt i podaż na rynku węgla koksującego i koksu

Czas przełomu – węgiel kamienny w Polsce
17 maja 2011,11.30-13.30
Biuro Centrum

 • Węgiel w polityce UE i w praktyce politycznej polskiego rządu
 • Prywatyzacja, restrukturyzacja, konsolidacja – droga do nowego kształtu sektora

Pakiet klimatyczno-energetyczny
17 maja 2011,14.00-16.00
Biuro Centrum

 • Perspektywy energochłonnego przemysłu w świetle wymagań Pakietu klimatyczno-energetycznego. Sektory zagrożone tzw. ucieczką emisji. Aspekty ekonomiczne i społeczne
 • Jak utrzymać konkurencyjność przemysłu, spełniając wymagania środowiskowe? Przykłady dobrych praktyk i strategii
 • Pakiet klimatyczno-energetyczny – szansa, a nie zagrożenie. Efektywność energetyczna i nowe czyste technologie – motor postępu, czynnik koniunktury

Kapitał dla MSP
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

 • Kondycja sektora i bariery rozwoju małej przedsiębiorczości – prawne i administracyjne, związane z dostępem do kapitału i wykwalifikowanych pracowników
 • Możliwości finansowania projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach (MSP) w ramach programów UE. Wykorzystanie tych środków w praktyce
 • Źródła finansowania innowacyjnych projektów
 • MSP partnerem dużych firm. Jak budować dobre relacje we współpracy gospodarczej przy dużej dysproporcji potencjału i skali działalności

Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

 • Organizator: Rzetelna Firma Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011)
17 maja 2011,09.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Nowe warunki dla planowania miejskiego w Europie (demografia, gospodarka, zmiany klimatu)
 • Planowanie zmiany przestrzeni w Londynie w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012

Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia

V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011) II
17 maja 2011,11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast?

Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia

V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011) III
17 maja 2011,14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Polskie miasta w dokumentach międzynarodowych

Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej I
17 maja 2011,09.00-11.00
Sala Multimedialna RIG

 • Przesłania Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej II
17 maja 2011,11.30-13.30
Sala Multimedialna RIG

 • Rola Partnerstwa Wschodniego w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej

Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Finanse publiczne
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Kryzysy finansów publicznych jako dominujący problem polityczny i gospodarczy Unii
 • Strategia gospodarcza UE do roku 2020 a problem finansów publicznych krajów członkowskich
 • Kondycja i perspektywy strefy euro
 • Jak reformować finanse publiczne?

Finanse - fundusze UE, rozwój regionalny
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Ewolucja czy rewolucja?
 • Fundusze UE. Przyszłość kluczowych programów UE w kontekście celów strategii „Europa 2020”
 • Priorytety nowej perspektywy. Innowacje i infrastruktura. Spójność gospodarcza i społeczna
 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako beneficjenci środków europejskich. Nadrabianie zaległości czy napędzanie europejskiej koniunktury?
 • Robić więcej, mając mniej. Efektywność wykorzystania ograniczonych środków

Systemy finansowe i bankowe UE – mechanizmy bezpieczeństwa a wolność gospodarcza
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Granice zdrowej regulacji, limity biznesowego ryzyka – pokryzysowe doświadczenia, dylematy i obawy
 • W perspektywie Bazylei. Mechanizmy i wymogi regulacyjne a zmiany wewnętrzne w europejskim sektorze bankowym
 • Nowe inicjatywy podejmowane przez rynek jako odpowiedź na kryzys finansowy
 • Czy pieniądz będzie droższy? Rola systemu finansowego Unii Europejskiej w kreowaniu rozwoju gospodarczego
 • Stabilność i odpowiedzialność. Sektor bankowy wobec sytuacji finansów publicznych krajów UE


Inteligentny bank przyszłości – wyzwania i rozwiązania
17 maja 2011,16.15-17.00
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Placówka przyszłości – prezentacja wyników najnowszego badania World Retail Banking Report 2011, opublikowanego przez Capgemini, UniCredit Group i Efma
 • Zarządzanie relacjami w cyklu życia klienta
 • Business Intelligence

Inicjatywy Technologiczne dla strategii „Unia Innowacji”
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Monopol Sala A

 • Strategia „Unia Innowacji” i polskie strategie innowacyjne
 • FP7/FP8, Europejskie Inicjatywy Technologiczne (JTI, PPP)
 • Innovation Partnerships
 • Finansowanie innowacji w Polsce: NCBiR, Fundusze Strukturalne
 • Polskie Inicjatywy Technologiczne: (lotnictwo, transport powierzchniowy, energia, surowce mineralne / zaawansowane materiały)

Organizator sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Odpowiedzialne zarządzanie / CSR
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Monopol Sala A

 • Rola administracji rządowej w rozwoju koncepcji Corporate Social Responsibility  w Polsce
 • Znaczenie raportowania i komunikowania danych pozafinansowych (ESG) w zarządzaniu ryzykiem. Transparentność przedsiębiorstw i jej znaczenie dla rozwoju gospodarki
 • CSR jako element zarządzania strategicznego. Korzyści wynikające z wdrażania CSR dla biznesu i jego otoczenia.
 • Zastosowanie dialogu z interesariuszami w efektywnym zarządzaniu organizacją

Śląskie CSR – projekt Województwa Śląskiego

Polityka i gospodarka
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Monopol Sala A

 • Wolność gospodarcza a regulacje. Przykłady wpływu krajowych i unijnych decyzji administracyjnych na biznes, rynek, konkurencyjność
 • Sytuacja w branżach „wrażliwych” na regulacje (telekomunikacja, energetyka, farmacja). Kwestia stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Relacje między biznesem a administracją – antycypacja skutków nowych rozwiązań prawnych
 • Regulacja w obronie wolnego rynku a priorytety polityki gospodarczej państwa

Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu I
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Działalność badawczo-wdrożeniowa, innowacyjna i w obszarze edukacji polski węzeł CC PolandPlus w konsorcjum KIC InnoEnergy

Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu II
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Struktura zarządzająca KIC InnoEnergy oraz działalność w węzłach: CC Benelux, CC Alps Valley, CC Germany, CC Sweden, CC Iberia,

Kolej w Europie i w Polsce
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Kolejowe inwestycje infrastrukturalne w Europie i w Polsce. Potrzeby, plany, realizacja
 • Inwestycje a fundusze UE. Środki i ich wykorzystanie
 • Cargo kolejowe – perspektywy sektora w świetle liberalizacji rynku i aktualnych trendów w transporcie
 • Rola przewozów pasażerskich w koncepcji zrównoważonego transportu. Względy środowiskowe w konkurencji międzygałęziowej
 • Szybka kolej jako konkurencyjny środek transportu. Infrastruktura, tabor i technologia, paneuropejska sieć połączeń, ekonomika przewozów

Cargo. Strategia ekspansji przewoźników kolejowych
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Polityka transportowa a przyszłość kolei – dysproporcje w finansowaniu poszczególnych gałęzi transportu w krajach Unii Europejskiej
 • Przewidywalność kosztów dostępu do infrastruktury jako klucz do planowania rozwoju przez przewoźników kolejowych
 • Proces konsolidacji na europejskim rynku transportu kolejowego
 • Interoperacyjność kolei (kolej bez barier techniczno-organizacyjnych) jako sposób na wzrost przewozów na głównych korytarzach transportowych w Europie
 • Modele funkcjonowania głównych europejskich przewoźników kolejowych na rynkach zewnętrznych
 • Liberalizacja rynku przewozów towarowych a konkurencyjność przewoźników europejskich

Organizator sesji: PKP Cargo SA

Rynek bez granic – przewozy cargo
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Potencjał i konkurencja. Plany największych graczy rynku cargo
 • Lotnictwo, transport morski, koleje – specyfika i perspektywy sektorów rynku cargo
 • Logistyka przewozów towarowych – nowe trendy i technologie
 • Atuty i słabości transportu intermodalnego. Infrastruktura (terminale), koszty, czas

Porty lotnicze
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Qubus Sala Diamentowa

 • Światowe tendencje w ruchu lotniczym a przyszłość portów regionalnych w Polsce
 • Rozwój infrastruktury lotniskowej. Uwarunkowania rynkowe, techniczne, finansowe inwestycji

Rozwój polskiego rynku lotniczych przewozów czarterowych
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Diamentowa

 • Wpływ przemian gospodarczych i społecznych w Polsce na wielkość i jakość oferty turystycznej
 • Prognozy dla polskiego rynku czarterowego – perspektywy, kierunki rozwoju i zagrożenia
 • Rosnące znaczenie wypoczynku zimowego
 • Potencjał połączeń długodystansowych oraz kierunki ich rozwoju w Polsce
 • Narzędzia efektywnej współpracy portu lotniczego z biurami podróży
 • Wpływ potencjału demograficznego oraz gospodarczego na wzrost ruchu czarterowego

Rynek Spożywczy
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Qubus Sala Diamentowa

 • Polska prezydencja w UE i jej priorytety w kontekście rolnictwa i przemysłu spożywczego
 • Reforma WPR po 2013 r. – szansa na poprawę konkurencyjności unijnych producentów żywności
 • Skutki kryzysu i spekulacji surowcami dla polskich konsumentów, producentów żywności oraz gospodarki
 • Strategie polskich firm w sytuacji gwałtownie drożejących surowców: prognozowanie i redukcja następstw kryzysu, poprawa konkurencyjności
 • Konkurencyjność polskich i europejskich producentów żywności w kontekście liberalizacji światowego handlu
 • Rolnicy – wygrani czy przegrani destabilizacji na rynku surowcowym?
 • Polski konsument w sytuacji znacznych podwyżek cen żywności – zmiany zwyczajów zakupowych

Wpływ branży wod-kan na kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
17 maja 2011,09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Sejmu Śląskiego

 • Inwestycje branży wod-kan – plany, możliwości, finansowanie
 • Firmy wodociągowe największymi inwestorami i beneficjentami środków unijnych
 • Założenia reformy gospodarki wodnej
 • Gospodarka wodna i gospodarka ściekowa w aspekcie ekonomicznym
 • Rozwój infrastruktury wodociągowej warunkiem budowy przewagi konkurencyjnej regionów

Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

Współpraca w ramach branży wod-kan i wspieranie relacji z nauką
17 maja 2011,11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Sejmu Śląskiego

 • Praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauki dla rozwiązywania zagadnień gospodarki wodno-ściekowej

Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – Sejm RP
17 maja 2011,14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Sejmu Śląskiego

 • Informacja  Ministra Gospodarki o założeniach i stanie prac nad Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej
 • Informacja  na temat komercjalizacji wyników badań - zależności między nauką a gospodarką
 • Innowacyjna Polska w innowacyjnej Europie

Finanse samorządów
17 maja 2011,09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Sytuacja finansów publicznych
 • Możliwe administracyjne ograniczenia związane z finansowaniem samorządów
 • Źródła finansowania rozwoju

Własność w samorządach
17 maja 2011,11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Prywatyzacja na poziomie lokalnym – szansa dla inwestorów z branż związanych z gospodarką komunalną (ciepłownictwo, drogownictwo, gospodarka wodna, odpady)
 • Polityka własnościowa samorządów miejskich w kontekście ich funkcji publicznych
 • Sytuacja finansowa samorządów a wpływy z prywatyzacji

System gospodarki odpadami
17 maja 2011,14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Odpady komunalne jako problem i jako surowiec. Segregacja i recykling w świetle przepisów i w praktyce zarządzania organizmami miejskimi
 • Technologia termicznej utylizacji odpadów wraz z towarzyszącymi mu kwestiami społecznymi, energetycznymi i inwestycyjnymi
 • Koszt budowy i efektywność spalarni odpadów – punkty widzenia miasta i operatora
 • Sprawny i efektywny system gospodarowania odpadami jako stabilne źródło paliwa dla instalacji termicznej utylizacji

Instytucje finansowe partnerem dużych miast w konkurencyjnej Europie
17 maja 2011,16.15-18.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Instytucje finansowe partnerem miast w osiągnięciu statusu miasta pożądanego zarówno przez mieszkańców, jak i kapitał inwestycyjny
 • Wzajemna, odpowiedzialna weryfikacja projektów inwestycyjnych przez banki i samorządy
 • Ograniczenia w aktywnym uczestnictwie instytucji finansowych w przygotowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych, np. zamówienia publiczne
 • Rola niezależnej oceny miast w budowaniu wiarygodności oraz pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego

Zarządzanie projektowe w przygotowań Polski do Euro 2012 – kryteria sukcesu procesu
17 maja 2011,09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Błękitna

 • Przygotowania Polski do Euro 2012 – największy portfel projektów realizowany do tej pory w Polsce
 • Zarządzanie projektami jako podstawa koordynacji przygotowań Polski do Euro 2012
 • Strategia i narzędzia zarządzania projektowego – efektywność integracji działań ponad 170 partnerów
 • Identyfikacja i wspólne zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie projektowe – jakość Turnieju w obszarach organizacyjnych
 • Jak to robią inni – zarządzanie projektowe w przygotowaniach do największych imprez sportowych na świecie

Organizator sesji: PL.2012 Sp. z o.o.

Innowacje – rola instytutów badawczych
17 maja 2011,11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Błękitna

 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
 • Strategia badań i rozwoju
 • Prawne wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
 • Projekty badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw

Organizator sesji: Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych

Europa Centralna - od regionalnej integracji sektora energii do Europejskiej Wspólnoty Energii
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Integracja w sektorze energii – na poziomie regionalnym (Europa Centralna) i w Unii Europejskiej
 • Energetyka w Europie Centralnej i w pozostałych krajach członkowskich Unii. Uwarunkowania surowcowe i strukturalne, poziom rozwoju gospodarczego, zapotrzebowanie na energię
 • Surowce energetyczne – bezpieczeństwo dostaw. Spojrzenie na energy-mix UE w świetle wydarzeń w Fukushimie i sytuacji na Bliskim Wschodzie
 • Węgiel jako źródło energii na świecie i w Europie (perspektywa 2030 r.)
 • Technologie umożliwiające obniżenie poziomu emisji CO2 przy produkcji energii

Partner sesji: Grupa Lotos SA oraz Central Europe Energy Partners

Energetyka. Wyzwania i strategie
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Rynek w okresie dynamicznych zmian. Ich rozumienie, akceptacja, biznesowe wykorzystanie
 • Własność w energetyce. Dokąd zmierzamy? Ile państwa, ile wolności?
 • Kierunki inwestycji w energetyce. Stabilność polityczna i prawno-regulacyjna
 • Źródła i mechanizmy finansowania inwestycji długoterminowych. Sektor finansowy a energetyka

Energetyka – europejski rynek energii elektrycznej
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery, trudności, inwestycje infrastrukturalne
 • Stopień uwolnienia rynku w poszczególnych krajach Unii. Rola polityki gospodarczej państw i regulacji unijnych
 • Konieczne działania liberalizujące rynek energii. Rola III pakietu energetycznego UE
 • Wspólna europejska polityka energetyczna – bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo odbiorcy

Europejski system przesyłu gazu – idea gazowego korytarza północ-południe
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Opal III i IV

 • Rozwój europejskiej sieci gazowej. Interkonektory gwarancją dostaw gazu?
 • Kluczowe inwestycje sieciowe w Grupie W4. Połączenia, kierunki, harmonogram projektów
 • Ile kosztuje bezpieczeństwo. Źródła finansowania budowy interkonektorów
 • Stanowisko Komisji Europejskiej – zielone światło dla interkonektorów?

Partner sesji: Gaz-System SA

Polska chemia
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Opal III i IV

 • Intensywna restrukturyzacja  jako ostateczne przygotowanie do procesów prywatyzacyjnych
 • W pogoni za najlepszymi – modernizacje, inwestycje, efektywność
 • Synergie i oszczędności. Konsolidacja krajowych aktywów chemicznych 
 • Scenariusze prywatyzacji dla poszczególnych spółek. Zainteresowanie inwestorów.

Drewno w gospodarce UE i Polski
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i państwach UE
 • Pozyskiwanie drewna z lasów państwowych w warunkach zrównoważonego rozwoju i realizacji funkcji pozaprodukcyjnych. Szanse i ograniczenia
 • Współpraca przemysłów opartych na drewnie z Lasami Państwowymi
 • Jak przetrwać i rozwijać się – wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej
 • Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce (Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
 • Zasoby biomasy w Polsce
 • Rola nauki w sektorze leśno-drzewnym

Organizator sesji: Instytut Technologii Drewna

Sektor chemiczny w Europie
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Globalny rynek a uwarunkowania związane z wprowadzeniem Pakietu klimatyczno-energetycznego 
 • Warunki konkurencyjności europejskiego sektora chemicznego. Koszty produkcji, logistyka, emisje CO2, inne regulacje prawne
 • Inwestycje odpowiedzią na wyzwania rynku – nowe kierunki badań, innowacyjne produkty i technologie
 • Konsolidacja i rozwój dystrybucji w polskiej chemii. Globalne perspektywy, lokalne możliwości

Gaz łupkowy w Polsce
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Doświadczenia światowe w dziedzinie eksploatacji złóż gazu łupkowego. Współpraca międzynarodowa
 • Potencjał (zasoby, dostępność) i możliwości jego zagospodarowania. Aspekt finansowy, techniczny i prawny (koncesje). Realny czas uruchomienia wydobycia
 • Uwarunkowania rynkowe. Alternatywa czy uzupełnienie dla gazu ziemnego i innych paliw?
 • Gaz łupkowy a bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna państwa

Przyszłość europejskiej sieci transportu kolejowego
17 maja 2011,16.30-18.30
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Liberalizacja rynków kolejowych w Europie – od rynków krajowych do rynków ponadnarodowych
 • Rola operatora kolejowego na międzynarodowym rynku europejskim – oczekiwania klientów
 • Budowa silnej europejskiej sieci kolejowej – inwestycje w tabor i związane z tym wyzwania techniczne.
 • Jak budować przewagę konkurencyjną na europejskim rynku kolejowych przewozów cargo?
 • Europejski kolejowy łańcuch logistyczny – czy wysoce wyspecjalizowane rozwiązania transportowe spełniają oczekiwania klientów?
 • Europa i co dalej? – główne kierunki rozwoju kolejowych połączeń logistycznych

Organizator sesji: DB Schenker Rail Polska SA

Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Amber

 • Dynamika rynku. Liczba i wartość transakcji w ostatnich latach
 • Potencjał regionu – najbardziej obiecujące branże
 • Wpływ recesji na rynek M&A. Poziom wycen – przykłady wykorzystania dekoniunktury
 • Kiedy koncentracje mogą zagrozić konkurenci

Polska europejskim centrum BPO
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Amber

 • Polska – (wciąż) atrakcyjnym miejscem dla sektora usługowego?
 • Perspektywy i kierunki rozwoju sektora usługowego w Polsce
 • Współpraca nauki z biznesem – katalizatorem zmian w sektorze usług
 • Jak promować Polskę jako lokalizację dla projektów usługowych?

Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Polska i Czechy – perspektywy gospodarczej i politycznej współpracy w Europie Środkowej
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Amber

Organizator sesji: Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce

Ciepłownictwo
17 maja 2011,09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Onyx

 • Procesy prywatyzacyjne. Przykłady. Potencjał i atrakcyjność sektora
 • Rozwój kogeneracji. Możliwości i bariery
 • Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w aspekcie właścicielskim, finansowym, inwestycyjnym
 • Kondycja finansowa polskiego ciepłownictwa – model regulacji a możliwości inwestycyjne. Proces odchodzenia od regulacji kosztowej
 • Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój sektora ciepłowniczego. Znaczenie unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych

Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach rafineryjnych
17 maja 2011,11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Onyx

 • Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach
 • Biura technologiczne w Polsce. Wpływ zagadnień związanych z emisją CO2 na podejście do procesu projektowego
 • Nowe kryteria oceny procesów technologicznych związane z planowanymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2
 • Innowacyjność
 • Konieczne inwestycje w polskiej petrochemii
 • Potencjał i możliwe obszary zwiększania efektywności energetycznej rafinerii

Energetyka – infrastruktura sieciowa
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Onyx

 • Inwestycje w sieci energetyczne
 • Zarządzanie sieciami, inteligentne sieci energetyczne 
 • Nowe rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

Współpraca gospodarcza z rejonem Górnej Austrii
17 maja 2011,14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Crystal

 • Atrakcyjność gospodarcza regionu Górnej Austrii
 • Potencjał Metropolii Silesia i Województwa Śląskiego
 • Platforma Wymiany Gospodarczej

Organizator sesji: Górnośląski Związek Metropolitalny

Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy I
17 maja 2011,09.00-11.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Kierunki badań i kształcenia
 • Porównywalność kompetencji absolwentów
 • Uznawalność dyplomów
 • Kształcenie ustawiczne

Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Transfer wiedzy z uniwersytetów do gospodarki
17 maja 2011,11.30-13.30
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Kadry nowoczesnej gospodarki
 • Usługi eksperckie uniwersytetów
 • Rola uczelnianych centrów transferu technologii

Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Biznes i kultura
17 maja 2011,09.00-11.00
Kinoteatr Rialto

 • Cyfrowe miasta – nowe technologie w rozwoju metropolii

Organizator sesji: ESK 2016 Katowice

Biznes i kultura
17 maja 2011,11.30-13.30
Kinoteatr Rialto

 • Projektanci przyszłości – artyści i gospodarka kreatywna

Organizator sesji: ESK 2016 Katowice

 
18 maja 2011

Hutnictwo. Rynek stali – prognozy na przyszłość
18 maja 2011, 09.00-11.00
Biuro Centrum

 • Aktualna sytuacja w światowym hutnictwie żelaza i stali
 • Bilans zysków i strat. Strategie po kryzysie
 • Surowce, czyli samowystarczalność. Koks i węgiel koksujący, złom, rudy żelaza

Hutnictwo – dystrybucja
18 maja 2011, 11.30-13.30
Biuro Centrum

 • Rola niezależnych dystrybutorów versus rola dużych sieciowych firm
 • Kiedy inwestować? W którym kierunku zmierzają inwestycje?
 • Źródła, kanały dostaw, relacje z producentami
 • Polskie doświadczenia versus doświadczenia europejskie w dystrybucji stali

Hutnictwo – przetwórstwo
18 maja 2011, 14.00-16.00
Biuro Centrum

 • Dynamika rozwoju centrów serwisowych w Polsce
 • Jaka przyszłość czeka centra serwisowe? Opłacalność otwierania centrów serwisowych. Jakie pola warto zagospodarować?
 • Jak podnosić konkurencyjność? Jak i w co inwestować?
 • Dynamika rozwoju zbrojarni w Polsce
 • Razem czy osobno? Inwestycje infrastrukturalne jako wyzwanie dla form współdziałania zbrojarzy

Systemy ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej – wyzwania i priorytety
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

 • Systemy opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej – ewolucje i rewolucje po 1989 roku
 • Konsekwencje wdrożenia wybranych dyrektyw UE dla systemów opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej
 • Relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w systemach ochrony zdrowia państw Europy Środkowo-Wschodniej – do jakiego modelu zmierzają poszczególne państwa?
 • Dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny – w jaki sposób finansować kosztowne terapie? Przykłady rozwiązań w wybranych krajach regionu
 • Współpraca transgraniczna w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – niewykorzystany potencjał?

Innowacje w medycynie i farmacji
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

 • Ocena polskiej innowacyjności na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Jakie rozwiązania systemowe są najbardziej oczekiwane przez firmy w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki w obszarze medycyny i farmacji? (współpraca międzyresortowa, polityka podatkowa, zachęty dla prowadzenia badań niekomercyjnych)
 • Bariery innowacyjności (kapitał, transfer technologii, know-how, lobbing, projekty badawcze, poparcie społeczne, otoczenie biznesowe)
 • Raport Polska 2030: jak branża farmaceutyczna postrzega strategię dla R&D zawartą w Raporcie?
 • Jak pakiet ustaw regulujących rynek farmaceutyczny ma się do strategii dla R&D zawartej w Raporcie?
 • Pozyskiwanie kapitału na projekty innowacyjne
 • Tendencje w kierunkach rozwoju technologii innowacyjnych
 • Współpraca biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Energetyka – odnawialne źródła energii I
18 maja 2011, 09.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Osiągnięcia UE w dziedzinie energetyki odnawialnej w świetle wyzwań polityki klimatycznej Unii
 • Odnawialne źródła energii w polskiej polityce energetyczno-klimatycznej
 • Stan wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE o promocji energii ze źródeł odnawialnych oraz krajowego planu działań na
  rzecz odnawialnych źródeł energii
 • Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii oraz krajowe priorytety technologiczne

Energetyka – odnawialne źródła energii II
18 maja 2011, 11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Rosnący udział odnawialnych źródeł energii wobec stabilności systemu elektroenergetycznego.
 • Paradoksy regulacji. Polityka i rynek a ekonomiczne podstawy inwestowania w OZE
 • Wiatr, woda, słońce, biomasa – krajowe priorytety i konsekwencje ich wyboru. Jakie rodzaje OZE mają szansę na największy rozwój?

Energetyka – odnawialne źródła energii III
18 maja 2011, 14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

 • Sprawdzone i nowe modele finansowania projektów inwestycyjnych w OZE
 • Odnawialne źródła energii – polskie i europejskie doświadczenia, ambicje i perspektywy
 • Jakie rodzaje OZE mają szansę na największy rozwój?
 • Techniczne (sieciowe) i administracyjne bariery rozwoju energetyki rozproszonej

Współpraca Polski i Niemiec w zakresie rozwoju gospodarki innowacyjnej I
18 maja 2011, 09.00-11.00
Pałac Goldsteinów

 • Instrumenty i formy wspierania innowacyjnej gospodarki – działania proinnowacyjne, zaangażowanie struktur rządowych
 • Finansowanie badań naukowych ukierunkowanych na aplikacje i innowacyjność – udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań
 • Współpraca w zakresie programów europejskich  
 • Współpraca jednostek naukowych Polski i Niemiec

Partner sesji: polska część Forum Polsko-Niemieckiego przy Kancelarii Premiera RP

Współpraca Polski i Niemiec w zakresie rozwoju gospodarki innowacyjnej II
18 maja 2011, 11.30-13.30
Pałac Goldsteinów

 • Instrumenty i formy wspierania innowacyjnej gospodarki – działania proinnowacyjne, zaangażowanie struktur rządowych
 • Finansowanie badań naukowych ukierunkowanych na aplikacje i innowacyjność – udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań
 • Współpraca w zakresie programów europejskich  
 • Współpraca jednostek naukowych Polski i Niemiec

Partner sesji: polska część Forum Polsko-Niemieckiego przy Kancelarii Premiera RP

Prywatyzacja
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki
 • Co zostało do sprywatyzowania? Plany prywatyzacyjne na najbliższe miesiące. Atrakcyjność ofert, inwestorzy, potencjalne zagrożenia
 • Prywatyzacja w sektorach trudnych i społecznie wrażliwych (górnictwo, transport, chemia). Warunki powodzenia
 • Modele zmian własnościowych w świetle ostatnich doświadczeń. Analiza przypadków typowych i szczególnych. Negocjacje i wyceny. Pakiety inwestycyjne i socjalne
 • Wiarygodność państwa, wiarygodność inwestora. Klimat i społeczne postrzeganie prywatyzacji. Akcjonariat obywatelski

Finanse publiczne i systemy zabezpieczenia społecznego
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Monopol Sala Cristallo

 • Kryzys finansów publicznych w UE. Skala, zakres i krajowe oblicza tego zjawiska
 • Skutki trudnej sytuacji krajowych budżetów dla funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego
 • Systemy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowo-zdrowotne wobec długoletniej perspektywy demograficznej (starzenie się społeczeństw). Konieczne zmiany, reformy i racjonalizacje. Odpowiedzialność decydentów
 • Kwestie wieku emerytalnego, produktywności, aktywności zawodowej i bezrobocia. Rynek pracy wobec nowych zjawisk
 • Oczekiwania społeczne, decyzje polityczne, realia ekonomiczne

Społeczeństwo informacyjne – infrastruktura i inwestycje
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Monopol Sala A

 • Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Rola państwa w usuwaniu barier i minimalizowaniu zjawiska elektronicznego wykluczenia
 • Inwestycje w infrastrukturę jako klucz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Modele i potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych

Rynek kapitałowy/Rynki finansowe
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Monopol Sala A

 • Atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów
 • Rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. Specyfika, potencjał, perspektywy rozwoju
 • Rola Polski/Warszawy jako przyszłego centrum finansowo-kapitałowego  Europy Środkowo-Wschodniej

Motoryzacja
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Zwycięzcy, przegrani, przejęci. Skutki kryzysu w motoryzacji dla Polski i Europy
 • Co dalej, czyli strategie producentów w Polsce i Europie. Inwestycje, restrukturyzacje, cięcie kosztów
 • Konkurencja i współpraca. Europejscy producenci wobec ekspansji marek azjatyckich
 • Prognozy popytu, meandry rynku. Polska jako eksporter, Polska jako rynek zbytu
 • Rynek wolny, modelowany... Czynniki pozaekonomiczne (prawne, podatkowe, polityczne) wpływające na stan i perspektywy polskiej i europejskiej motoryzacji
 • Nowe trendy i wyzwania. Niekonwencjonalne napędy i inne nowe technologie a plany producentów

E-mobility – nowy trend w motoryzacji
18 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Qubus Sala Turkusowa

 • Green cars – pierwsze doświadczenia. Wizja vs realia
 • Plany wielkich koncernów samochodowych a perspektywy rozwoju segmentu
 • Świadomość konsumentów, uwarunkowania rynkowe
 • Możliwie skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego
 • Bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne, prawne (baterie, stacje doładowania, koszty produkcji pojazdu itp.)
 • Czyste alternatywy napędu elektrycznego. Kierunki badań

Innowacyjna gospodarka Europy
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Strategie innowacyjne firm. Innowacje czynnikiem konkurencyjności
 • Polityka UE w obszarze innowacji – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Priorytety nowoczesności – kierunki rozwoju technologii innowacyjnych
 • Współpraca nauki z przemysłem – bariery organizacyjne, prawne, mentalne
 • Skuteczne metody, dobre praktyki: transfer technologii, B+R

Zarządzanie
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Ametystowa

 • Biznes nowej ery. Wyzwania dla zarządów europejskich firm w kontekście zmian technologicznych (mobilne technologie informatyczne, rozwój internetu i e-gospodarki)
 • Innowacje technologiczne i organizacyjne jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej

Inwestycje zagraniczne
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Qubus Sala Diamentowa

 • Klimat inwestycyjny w krajach Europy Centralnej
 • Instrumenty wsparcia dla inwestycji
 • Rola regionów i miast
 • Wsparcie dla inwestycji w sektorze nowych technologii
 • Współpraca JST w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysł SA
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Qubus Sala Diamentowa

 • Fundusze restrukturyzacyjne przedsiębiorstw
 • Udzielanie wsparcia nie będącego pomocą publiczną
 • Udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom zagrożonym
 • Specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów
 • Fundusz na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pożyczki i poręczenia ze środków własnych

Organizator sesji: Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Infrastruktura, transport I
18 maja 2011, 09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Sejmu Śląskiego

 • Cele europejskiej polityki transportowej. Priorytety. Uwarunkowania środowiskowe
 • Projekty w dziedzinie infrastruktury transportu – tzw. sieci transeuropejskie (TEN). Koordynacja i współpraca międzynarodowa. Kalendarz realizacji
 • Region Europy Środkowo-Wschodniej na mapie transportowej Unii.
 • Inwestycje infrastrukturalne w regionie (koleje, drogi). Koszty i finansowanie. Kto ma płacić za infrastrukturę transportową: podatnicy czy użytkownicy?
 • Atrakcyjność regionu dla inwestorów. Jak zaangażować kapitał prywatny? Konkurencja o pozyskanie kapitału prywatnego dla inwestycji transportowych
 • Autostrady i inne projekty komunikacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012

Infrastruktura, transport II
18 maja 2011, 11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Sejmu Śląskiego

 • Cele europejskiej polityki transportowej. Priorytety. Uwarunkowania środowiskowe
 • Projekty w dziedzinie infrastruktury transportu – tzw. sieci transeuropejskie (TEN). Koordynacja i współpraca międzynarodowa. Kalendarz realizacji
 • Region Europy Środkowo-Wschodniej na mapie transportowej Unii.
 • Inwestycje infrastrukturalne w regionie (koleje, drogi). Koszty i finansowanie. Kto ma płacić za infrastrukturę transportową: podatnicy czy użytkownicy?
 • Atrakcyjność regionu dla inwestorów. Jak zaangażować kapitał prywatny? Konkurencja o pozyskanie kapitału prywatnego dla inwestycji transportowych
 • Autostrady i inne projekty komunikacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012

Partnerstwo publiczno-prywatne
18 maja 2011, 09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o PPP
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – doświadczenia europejskie i polskie
 • Analiza i podział ryzyka inwestycyjnego
 • Procedura zawierania umów między partnerem prywatnym i publicznym
 • Inwestycje na szczeblu samorządowym jako lokalny impuls rozwojowy
 • Nowe uregulowania prawne

Nieruchomości, trendy na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej
18 maja 2011, 11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Klimat inwestycyjny i atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Nowe obszary inwestowania: logistyka, BPO, nowoczesna przestrzeń miejska
 • Strategie zrewidowane – aktualne plany największych deweloperów na rynku polskim i europejskim
 • Inwestycje w obiekty hotelowe

Budownictwo
18 maja 2011, 14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Marmurowa

 • Szczyt już za nami... Inwestycje infrastrukturalne a środki europejskie – najbliższa perspektywa i priorytety
 • Co po boomie? Spodziewane obszary aktywności firm budowlanych. Przemysł, energetyka, ekologia, telekomunikacja jako źródła „nowej koniunktury”
 • Sektor publiczny a inwestor prywatny. Modele współpracy – relacje biznesowe, finansowanie, prawo. Polskie i europejskie doświadczenie z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Efektywność energetyczna – obowiązujący trend w europejskim budownictwie (uwarunkowania prawne – wymagania UE, konieczne zmiany i ich czas)
 • Technologie w nowoczesnym budownictwie: energooszczędność, nowe materiały i techniki budowlane, narzędzia wspomagające zarządzanie procesem inwestycyjnym

Ustawa metropolitalna
18 maja 2011, 09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Błękitna

 • Aktualne podstawy prawne funkcjonowania obszarów metropolitalnych
 • Doświadczenia w zarządzaniu dużymi obszarami miejskimi
 • Przebieg prac sejmowych nad projektem ustawy metropolitalnej
 • Proponowane zapisy w ustawie metropolitalnej 

Organizator sesji: Górnośląski Związek Metropolitalny

Transport publiczny i otwartość komunikacyjna jako warunek konieczny rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców miast
18 maja 2011, 11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki Sala Błękitna

 • Łatwość przemieszczania się wewnątrz aglomeracji
 • Perspektywy powiązania transportu kolejowego z lotniskiem
 • Szanse utworzenia Linii Wysokich Prędkości
 • Tabor proekologiczny
 • Szanse rozwoju dróg wodnych i lotniczych

Rynek energii w Polsce
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Zmiany na polskim rynku energii – bilans ostatnich lat
 • Komu opłaca się zmienić dostawcę – wykorzystanie zasady TPA
 • Rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji
 • Cena i rynek a regulacje
 • Rynek a inwestycje sieciowe
 • Mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią a kwestie własności w energetyce

Energetyka atomowa
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Renesans z rozsądku – energetyka atomowa w Europie. Plany i miejsce Polski
 • Wybór technologii jądrowej – decyzja techniczna i polityczna. Najważniejsze kryteria przy wyborze technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce
 • Uwarunkowania ekonomiczne projektów atomowych. Koszty budowy elektrowni i niezbędnej infrastruktury. Cena energii z elektrowni jądrowych
 • Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych
 • Sposoby składowania i zabezpieczenia zużytego paliwa jądrowego

Czyste Technologie Węglowe
18 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Opal I i II

 • Europejski Program Demonstracyjny CCS, konkurs NER300
 • Europejska Inicjatywa Przemysłowa CCS (SET-Plan)
 • Finansowanie Czystych Technologii Węglowych
 • Geologiczne aspekty składowania CO2
 • Akceptacja społeczna dla CCS
 • Polskie inicjatywy w obszarze CCT
 • CCS – Carbon Capture and Storage
 • CCT – Clean Coal Technologies

Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Opal III i IV

Państwo, polityka, gospodarka. Najważniejsze kwestie gospodarcze w poglądach głównych sił politycznych
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Opal III i IV

 • Ile państwa w gospodarce? Prywatyzacja. Państwo jako regulator i właściciel
 • Sytuacja finansów publicznych a system zabezpieczenia społecznego. Skuteczność i odpowiedzialność w decyzjach polityków
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wspólna polityka europejska. Strategiczne surowce, kierunki dostaw, inwestycje.
 • Rola Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka wobec pryncypiów polityki zagranicznej
 • Nowy ład polityczny i nowa perspektywa finansowa UE. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki

Energetyka gazowa
18 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Opal III i IV

 • Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w kontekście polityki klimatycznej UE
 • Rola energii z gazu w miksie energetycznym europejskich gospodarek
 • Inwestycje w generację gazową. Zaawansowanie i plany
 • Dywersyfikacja i logistyka dostaw, uwarunkowania sieciowe

Innowacyjność w obronie klimatu
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagań związanych z ochroną klimatu
 • Czyste technologie węglowe. Koncepcje, projekty, pilotaże. Polska specjalność czy uciekająca szansa
 • Ochrona klimatu musi się opłacać. Aspekt kosztowy w inwestycjach. Programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju czystych technologii
 • Nowy zielony rynek – rozwiązania proekologiczne dla przemysłu. Oferta i rzeczywisty popyt
 • Innowacyjność energetyki. Aktualne trendy w inwestycjach

Smart Cities
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Polska Liga „Inteligentnych miast”: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska
 • Europejska Inicjatywa Przemysłowa „Smart Cities”
 • Smart grids, smart regions, smart cities – Polska i Europa Wschodnia
 • Amsterdam – przykład smart city
 • Elementy smart city w Polsce
 • Smart region w Polsce – od czego zacząć

Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Unijny system handlu emisjami. Wyzwania i szanse dla trzeciej fazy programu handlu emisjami
18 maja 2011, 14.00-16.00
Hotel Angelo Sala Rubin

 • Jakie są zmiany przepisów, jak wpłyną na przemysł?
 • Szczególne wyzwania dla gospodarki Europy Środkowo – Wschodniej
 • Zmiany cen i możliwości biznesowe
 • Spojrzenie na kraje spoza Unii Europejskiej – czy inne regiony zmierzają do ograniczenia emisji CO2 poprzez różne obciążenia finansowe?

Geotermia i balneologia realną szansą rozwoju gmin
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Amber

 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych
 • Prezentacja doświadczeń w zakresie wykorzystania wód podziemnych w Polsce
 • Potencjalni inwestorzy

Organizator sesji: Gmina Jaworze

Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Amber

 • Co dają szkolenia i specjalne programy, edukujące prokuratorów i sędziów w kwestiach gospodarczych?
 • Problemy z jakością, problemy z przewlekłością – czy sądy gospodarcze działają szybciej i lepiej?
 • Arbitraż – jego wpływ na rozstrzyganie sporów 
 • Prokuratura i biznes. Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości do analizowania spółek wobec zmieniających się przepisów prawnych

Organizator sesji: Dziennika Gazeta Prawna

Ekonomia społeczna i usługi społeczne
18 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Onyx

 • Rozwój rynku usług społecznych i ekonomii społecznej w Polsce
 • Polityka Państwa w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej
 • Kontraktacja usług społecznych przez administrację publiczną

Gruzja – kraj wolności gospodarczej
18 maja 2011, 11.30-13.30
Hotel Angelo Sala Onyx

 • Ramy prawne, system podatkowy kraju
 • Możliwości inwestycyjne
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Gruzji
 • Infrastruktura komunikacyjna

Organizator sesji: Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza

 • Współorganizator
 • Współorganizator
 • Współpraca
 • Sponsor Główny
 • Sponsor Główny
 • Sponsor Główny
 • Sponsor Główny
 • Sponsor Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Partner Główny
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Główny Partner Samorządowy
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner samorządowy
 • Partner samorządowy
 • Partner samorządowy
 • Miasto Współpracujące
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner Instytucjonalny
 • Partner sesji: BPO, shared services, centra R&D
 • Partner sesji: BPO, shared services, centra R&D
 • Partner sesji: BPO, shared services, centra R&D
 • Partner sesji: BPO, shared services, centra R&D
 • Partner sesji: BPO, shared services, centra R&D
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner Sesji: Chemia
 • Partner sesji: Ciepłownictwo
 • Partner sesji: Ciepłownictwo
 • Partner sesji: Ciepłownictwo
 • Partner Sesji: Cyfryzacja – nowe horyzonty
 • Partner Sesji: Cyfryzacja – nowe horyzonty
 • Partner Sesji: Czysty węgiel w Polsce i w Europie
 • Partner Sesji: Czysty węgiel w Polsce i w Europie
 • Partner Sesji: Czysty węgiel w Polsce i w Europie
 • Partner Sesji: Czysty węgiel w Polsce i w Europie
 • Partner Sesji: E-commerce – ofensywny sektor gospodarki
 • Partner Sesji: Efektywność energetyczna
 • Partner Sesji: Efektywność energetyczna
 • Partner Sesji: Efektywność energetyczna
 • Partner Sesji: Efektywność energetyczna
 • Partner Sesji: Efektywność energetyczna
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energetyka atomowa
 • Partner Sesji: Energia w Polsce i w Niemczech
 • Partner Sesji: Energia w Polsce i w Niemczech
 • Partner Sesji: Energia w Polsce i w Niemczech
 • Partner Sesji: Energia w Polsce i w Niemczech
 • Partner Sesji: Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki
 • Partner Sesji: Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki
 • Partner Sesji: Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki
 • Partner Sesji: Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki
 • Partner Sesji: Europejski rynek stali
 • Partner Sesji: Europejski rynek stali
 • Partner Sesji: Europejski rynek stali
 • Partner Sesji: Europejski rynek stali
 • Partner Sesji: Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej
 • Partner Sesji: Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej
 • Partner Sesji: Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej
 • Partner Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Partner Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Partner Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Partner Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Partner Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Fuzje i przejęcia
 • Partner Sesji: Gaz łupkowy – europejskie dylematy
 • Partner Sesji: Gaz łupkowy – europejskie dylematy
 • Partner Sesji: Gospodarka odpadami
 • Partner Sesji: Gospodarka odpadami
 • Partner Sesji: Gospodarka odpadami
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
 • Partner Sesji: Hutnictwo i regulacje
 • Partner Sesji: Hutnictwo i regulacje
 • Partner Sesji: Hutnictwo i regulacje
 • Partner Sesji: Hutnictwo w Europie
 • Partner Sesji: Hutnictwo w Europie
 • Partner Sesji: Hutnictwo w Europie
 • Partner Sesji: Hutnictwo w Europie
 • Partner Sesji: Hutnictwo w Europie
 • Partner Sesji: II Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska – Chiny
 • Partner Sesji: II Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska – Chiny
 • Partner Sesji: II Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska – Chiny
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Innowacyjna gospodarka Europy
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner Sesji: Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner sesji: Inteligentne miasta
 • Partner Sesji: Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów
 • Partner Sesji: Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów
 • Partner sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce
 • Partner sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce
 • Partner sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce
 • Partner sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce
 • Partner sesji: Inwestorzy zagraniczni w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
 • Partner Sesji: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
 • Partner Sesji: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
 • Partner Sesji: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje komunalne
 • Partner Sesji: Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie
 • Partner Sesji: Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie
 • Partner Sesji: Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Inwestycje w sektorze energii w Polsce
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 • Partner Sesji: Metropolie centrami wzrostu
 • Partner Sesji: Metropolie centrami wzrostu
 • Partner Sesji: Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów
 • Partner Sesji: Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów
 • Partner Sesji: Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów
 • Partner Sesji: Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości
 • Partner Sesji: Piłka nożna, biznes, gospodarka
 • Partner Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej
 • Partner Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej
 • Partner Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej
 • Partner Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej
 • Partner Sesji: Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej
 • Partner Sesji: Polityka lekowa. Niekończąca się historia trudnych wyborów
 • Partner Sesji: Polityka lekowa. Niekończąca się historia trudnych wyborów
 • Partner Sesji: Polska na rynku chińskim. Współpraca Polski i Chin
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Program Inwestycje Polskie – stymulator wzrostu gospodarczego
 • Partner Sesji: Przemysł motoryzacyjny w Europie
 • Partner Sesji: Przemysł motoryzacyjny w Europie
 • Partner Sesji: Przemysł zbrojeniowy
 • Partner Sesji: Przemysł zbrojeniowy
 • Partner Sesji: Przemysł zbrojeniowy
 • Partner Sesji: Recepta na wzrost. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Recepta na wzrost. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Recepta na wzrost. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie
 • Partner Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie
 • Partner Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie
 • Partner Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie
 • Partner Sesji: Rola energii w konkurencyjnej Europie
 • Partner Sesji: Rozwój wsi czy wspieranie rolnictwa?
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji
 • Partner Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji
 • Partner Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji
 • Partner Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji
 • Partner Sesji: Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji
 • Partner Sesji: Rynek Kapitałowy Europy Centralnej
 • Partner Sesji: Rynek Kapitałowy Europy Centralnej
 • Partner Sesji: Rynek pracy. Polityka zatrudnienia
 • Partner Sesji: Rynek spożywczy w Polsce. Konsolidacja, inwestycje, ekspansja zagraniczna
 • Partner Sesji: Rynek spożywczy w Polsce. Konsolidacja, inwestycje, ekspansja zagraniczna
 • Partner Sesji: Sanacja finansów samorządowych
 • Partner Sesji: Sanacja finansów samorządowych
 • Partner Sesji: Sanacja finansów samorządowych
 • Partner Sesji: Sektor bankowy w Unii Europejskiej
 • Partner Sesji: Sektor bankowy w Unii Europejskiej
 • Partner Sesji: Sektor bankowy w Unii Europejskiej
 • Partner Sesji: Sektor budowlany w Polsce
 • Partner Sesji: Sektor budowlany w Polsce
 • Partner Sesji: Sektor budowlany w Polsce
 • Partner Sesji: Sektor budowlany w Polsce
 • Partner sesji: Sektor nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
 • Partner sesji: Sektor nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
 • Partner sesji: Sektor nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
 • Partner Sesji: Sektor paliwowy
 • Partner Sesji: Spółki miasta od nowa
 • Partner sesji: Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne
 • Partner sesji: Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne
 • Partner sesji: Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne
 • Partner sesji: Telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne
 • Partner sesji: Transport i infrastruktura lotnicza w Europie i w Polsce
 • Partner sesji: Transport i infrastruktura lotnicza w Europie i w Polsce
 • Partner Sesji: Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo
 • Partner Sesji: Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo
 • Partner Sesji: Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo
 • Partner Sesji: Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo
 • Partner sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego
 • Partner sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego
 • Partner sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego
 • Partner sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego
 • Partner sesji: Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego
 • Partner Sesji: Wodociągi i kanalizacja
 • Partner Sesji: Wodociągi i kanalizacja
 • Partner Sesji: Wodociągi i kanalizacja
 • Partner Sesji: Wodociągi i kanalizacja
 • Partner Sesji: Współpraca (w biznesie) się opłaca
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Firma na globalnym rynku
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Kapitał na rozwój firm. Debata menedżerska
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zarządzanie. Restrukturyzacja
 • Partner Sesji: Zdrowie publiczno-prywatne – debata pt. „Dwa sektory, jeden cel, kilka ważnych pytań”
 • Partner Sesji: Zdrowie publiczno-prywatne – debata pt. „Dwa sektory, jeden cel, kilka ważnych pytań”
 • Partner Sesji: Zintegrowany system transportu w aglomeracjach
 • Partner Sesji: Zintegrowany system transportu w aglomeracjach
 • Partner Sesji: Zintegrowany system transportu w aglomeracjach
 • Partner Sesji: Zrównoważone inwestowanie – Kultura się opłaca! oraz Czy można liczyć kulturę?
 • Partner Sesji: Zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle spożywczym
 • Partner Sesji: Zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle spożywczym
 • Partner Sesji: Zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle spożywczym
 • Oficjalny Przewoźnik
 • Gmina Współpracująca
 • Patronat telewizyjny
 • Patronat telewizyjny
 • Patronat Radiowy
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Główny patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Partner motoryzacyjny
 • Rekomendowane hotele
 • Obsługa PR
 • Obsługa tłumaczeniowa
 • Obsługa rejestracyjna gości